11 januari 2019

Instituut Gak Fellowship

Instituut Gak en NIAS-KNAW roepen onderzoekers op om onderzoeksvoorstellen in te dienen voor het Instituut Gak Fellowship op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt(beleid). Voorstellen dienen betrekking te hebben op onderzoek, reflectie en/of verdieping op eerdergenoemde terreinen, resulterend in een publicatie dan wel concrete voorstellen voor verandering en/of aanpassing van (delen van) het stelsel. Er zijn twee fellowships beschikbaar voor de duur van vijf maanden (start september 2019 en februari 2020). Voor meer informatie klik hier.

Terug omhoog