Kennisclips van Instituut Gak

Wij vinden het belangrijk dat onderzoeksresultaten van door ons mogelijk gemaakt onderzoek toegankelijk zijn voor diverse belangstellenden zoals onderzoekers en (beleids)professionals op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Daarmee kan onderzoek een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hieronder vindt u Kennisclips waarin een aantal onderzoeksresultaten nader wordt toegelicht.