Onderzoeken

Vind een onderzoek

Filter op
 •  
 • Lopend
 • Afgerond
 •  
 • AIAS
 • AISSR, Universiteit van Amsterdam
 • AMC, Universiteit van Amsterdam
 • AMC/Coronel Instituut
 • Amsterdam Institute for Advanced Labor Studies (AIAS)
 • Birch ism Universiteit Utrecht
 • CentERdata, Tilburg University
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit van Antwerpen
 • Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC
 • EMGO instituut, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Erasmus Universiteit
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool Saxion
 • Hogeschool Utrecht (Kenniscentrum voor Sociale Innovatie)
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hugo Sinzheimer Instituut
 • Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW)
 • Kenniscentrum Kwaliteit van Leren (HAN)
 • KPMG Plexus
 • Movisie / Vrije Universiteit Amsterdam
 • Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (KNAW/NIDI)
 • Netspar, Tilburg University
 • NIDI
 • Panteia
 • Radar Advies BV
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • ReflecT, Tilburg University
 • Regioplan Beleidsonderzoek, Amsterdam
 • Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Universiteit van Maastricht
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • RIVM
 • SEO Economisch Onderzoek
 • SEO economisch onderzoek, Universiteit van Amsterdam
 • SEOR
 • Sociaal en Cultureel Planbureau
 • TIER - Top Institute for Evidence Based Education Research, Universiteit Maastricht
 • Tilburg University
 • TNO
 • UMCG
 • UMCG Groningen
 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Universiteit voor Humanistiek
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Leuven
 • Universiteit Maastricht
 • Universiteit Twente / BMC
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit van Amsterdam (Organizational Psychology)
 • Universiteit van Amsterdam/ Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies
 • Universiteit van Amsterdam/AMC
 • Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies
 • UvA (AIAS, HSI)
 • Verwey-Jonker Instituut
 • Verwey-Jonker Instituut, Utrecht
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • VU mc/EMGO Institute
 • Zijlstra Center
Filters verwijderen

Resultatenlijst

121 onderzoeken

Aanbevolen! Een succesvolle implementatiestrategie voor de bevordering van gezondheid bij MKB werknemers

Prof. dr. K. Proper
RIVM
Lopend

Dit onderzoek is er op gericht inzicht te krijgen in de bevorderende en belemmerende factoren voor de benutting van preventieve mogelijkheden door MKB werkgevers en hun medewerkers. Het onderzoek richt zich op de preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat en ...

Arbeidsgerelateerde zorg voor zzp’ers: zicht op aanbod, behoeften en toekomstscenario’s

Dr. R. Oomkens
Panteia
Lopend

Er zijn signalen dat het huidige stelsel van arbeidsgerelateerde zorg voor zzp’ers niet toegankelijk genoeg is. De afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven en maatregelen ontwikkeld omtrent arbeidsgerelateerde zorg voor zzp’ers. Een overzicht van (de toegankelijkheid) van dergelijke (nieuwe) initiatieven ...

Verder op weg met loopbaanchecks: inzicht in de effecten en doorontwikkeling van arbeidsmarktgerichte loopbaanchecks

Drs. J. Post
Hogeschool Saxion
Lopend

Tot op heden vindt er geen systematisch onderzoek plaats naar de validiteit, betrouwbaarheid en effectiviteit van loopbaanchecks (ook wel ‘loopbaan-apk’s’ genoemd). Dit onderzoek vult het gat op met een analyse van de kwaliteit en werking van loopbaanchecks. Hiervoor wordt allereerst ...

Van human resource management naar workforce management

Dr. C. Freese
Tilburg University
Lopend

Dit onderzoeksproject heeft als doel te achterhalen of en zo ja hoe het HRM-vakgebied zich dient te herdefiniëren nu de samenwerking tussen mens en robot steeds groter wordt. De centrale onderzoeksvraag is: Hoe kan de HR-functie en het HRM onderwijs ...

Flexibilisering, globalisering en technologische vooruitgang: gevolgen voor de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Prof. dr. O. van Vliet
Universiteit Leiden
Lopend

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is in rap tempo toegenomen. Met de opkomst van bedrijven als Uber, Helpling en PicNic lijkt deze ontwikkeling zich voort te zetten. De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft belangrijke consequenties voor de samenleving. Zo wijzen ...

Vormgeving en transitie van het pensioenstelsel

Prof. dr. C. van Ewijk
Netspar, Tilburg University
Lopend

De financiële crisis heeft geleid tot verhoging van de AOW-leeftijd, afbouw van vroeg pensioenregelingen, afschaffing van partnertoeslag, explicitering van de indexatiemethodiek en marktwaardering van verplichtingen. Inmiddels worden de effecten van deze maatregelen zichtbaar. Dit heeft tot veel discussie geleid over ...

Waardering en beleggingsbeleid bij hervorming van het pensioenstelsel

Prof. dr. Th. Nijman
Netspar, Tilburg University
Lopend

In juni 2019 hebben sociale partners en kabinet een principe-pensioenakkoord gepresenteerd. De nadere uitwerking vereist economische afruilen rond vier thema’s die centraal staan in dit onderzoeksproject: 1) het afdekken van renterisico; 2) intergenerationele risicodeling; 3) keuzevrijheid in pensioenen en 4) ...

Essay toekomst medezeggenschap

Prof. dr. R. Goodijk,
Vrije Universiteit Amsterdam, Zijlstra Center
Afgerond

Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed op de (arbeids)omstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties en op productie, ontwikkeling en strategie van de organisatie, door werknemers of andere direct betrokkenen. Veranderingen in organisaties en op de arbeidsmarkt leiden tot nieuwe vormen van medezeggenschap. Er ...

1-meting kluseconomie

Prof. dr. Bas ter Weel
SEO Economisch Onderzoek
Lopend

De platformeconomie is een relatief nieuwe ontwikkeling die wereldwijd op veel aandacht kan rekenen. Er zijn al verschillende (internationale) onderzoeken gedaan die steeds tot andere uitkomsten leiden, met name over de omvang van het platformwerk. In 2017 kwam heeft SEO ...

Flexibele arbeid in de Nederlandse polder (1950-2020)

Prof. dr. L. Heerma van Voss,
Universiteit Utrecht, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW)
Lopend

In het project wordt de vraag gesteld waarom de polder niet langer een resultaat oplevert dat als evenwichtig ervaren wordt. Is de polder niet langer effectief? Is er geen balans meer tussen de macht van werkgevers en werknemers? Is de ...