Stichting Foenix Kringloop en Re-integratie

Textiel Atelier Foenix

Textiel Atelier Foenix

Doelstelling
Dertig deelnemers, met name nieuwkomers en kwetsbare jongeren, gaan werken in het Textiel Atelier. Minimaal tien van de deelnemers vindt een betaalde baan of reguliere (vervolg)opleiding.

Aanpak
De deelnemers wordt een maatwerktraject geboden, met aandacht voor eventuele persoonlijke problematiek en taalondersteuning waar nodig.

Relevantie
De doelstellingen van Foenix zijn drieledig. Ten eerste, wil Foenix via De Wasserij & Het Textielatelier hergebruik van kleding en ander textiel stimuleren om verspilling van textielmaterialen tegen te gaan en verspreiding van milieuverontreinigende stoffen te beperken, door te voorkomen dat textiel in de afvalstroom belandt. Omdat Foenix in een integrale aanpak gelooft en bescherming van bronnen, duurzaamheid en het behoud van biodiversiteit belangrijk vindt worden bij De Wasserij alleen maar biologisch afbreekbare wasmiddelen gebruikt. Ten tweede, als leer- en werkbedrijf biedt Foenix aan een ieder de gelegenheid om mee te doen in de samenleving. Ten derde, stimuleert Foenix het gedachtegoed ‘deeleconomie’: je koopt een dienst (en tijd) in plaats van een machine waardoor via de laagdrempelige De Wasserij & Het Textielatelier en interactieve en sociale ontmoetingsplek tot stand is gekomen.

www.foenix.nl

Terug omhoog